Ve městě Batayporã žijí dodnes tři rodiny s českými kořeny – rodina Baťova, Trachtova a Dobešova. Jejich členové tvoří základ dvou českých krajanských spolků – Pamětního centra Jindřicha Trachty (Centro de Memória Jindrich Trachta – CMJT), které provozuje malé muzeum kolonizace Bataypory a spolupracuje s ČR na výměnách dobrovolníků, a České a slovenské kulturní dílny (Oficina Cultural Tcheca e Eslovaca do Brasil), zaměřené na folklórní tance.

Silný impuls pro rozvoj krajanských aktivit nastal v roce 2007, kdy sem byl poprvé Domem zahraničních služeb ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyslán učitel českého jazyka. Od roku 2008 probíhá v Bataypoře pravidelná výuka češtiny v období od března do června, postupně se na tomto místě vystřídaly čtyři učitelky (Anežka Santosová Veselá, Martina Čermáková, Markéta Pilátová a aktuálně Kristýna Omastová). Úkolem učitele není pouze vyučovat český jazyk, ale také posilovat česko-brazilské vztahy a přibližovat místním české zvyky a tradice.

Anežka Santosová Veselá otevřela pro CMJT možnost spolupráce s neziskovou organizací INEX-SDA v Praze, díky které začali do Bataypory jezdit dobrovolníci z České republiky. Ti každoročně vždy po dobu tří týdnů pracují na vybraném projektu a zapojují se života místní komunity. V prvním roce spolupráce (2008) dobrovolníci postavili dřevěné dětské hřiště, skupiny z let 2009 až 2012 pomohly při stavbě sálu, ve kterém od roku 2012 probíhá výuka češtiny a konají se další kulturní akce, přednášky a promítání filmů. V následujících letech se dobrovolníci zaměřili na organizaci knihovny Pamětního centra Jindřicha Trachty (2013), na divadelní a hudební projekty (2014-2015) nebo na zvelebování prostor CMJT a organizaci Slavnosti Pražského Jezulátka (2016-2019). Díky spolupráci AFS (Mezikulturní programy – Česká republika) s Pamětním centrem JT pracovali v roce 2011 po celý rok dva čeští dobrovolníci v batayporském PETI (dům volnočasových aktivit pro děti). V témže roce odjela trojice brazilských dětí, studentů českého jazyka, v rámci projektu Prolínání světů na skautský tábor do České republiky.

V letech 2015-2017 jezdili do Bataypory také dobrovolníci z Klubu českých turistů, kteří zde postupně zavedli síť turistického značení dle vzoru České republiky. Místními je využívána zejména ke stále oblíbenější cykloturistice a poslouží i návštěvníkům z českých zemí pro pohyb po místní krajině. Batayporu navštívilo také několik filmařských štábů, za všechny zmiňme alespoň natáčení pořadu Šumné stopy pod vedením arch. Vávry.

V roce 2009 zahájila učitelka Martina Čermáková za Pamětní centrum spolupráci s federální univerzitou Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Díky ní proběhly doposud tři ročníky Týdne československo-brazilské kultur, za účasti též diplomatických představitelů ČR v Brazílii. Během těchto akademických dnů probíhaly přednášky, u kulatého stolu se scházeli čeští a slovenští krajané, promítaly se filmy, hrálo se divadlo, probíhaly výstavy např.: „Český cestovatel Stanko Vráz v Latinské Americe“ – expozice černobílých fotografií z počátku 20. století, tančil folklorní spolek Klenot. S velkým úspěchem se setkaly zejména konkrétní historické výpovědi krajanů.

„Klenot“ z Bataypory je součástí České a slovenské kulturní dílny v Brazílii, jehož hlavní iniciátorkou je paní Dolores Ljiljana Bata Arambasic, vnučka Jana Antonína Bati, laureátka ceny Gratias Agit. Ta v průběhu třiceti dvou let shromáždila soubor dvaceti sedmi originálních národních krojů z Československa. V roce 2005 si kroje oblékla batayporská česká komunita a začala tancovat folklorní tance a zpívat české a moravské národní písně. V průběhu let se složení spolku postupně proměnilo, v současné době v něm tančí především mladí Brazilci, kteří nahradili starší generaci krajanů. Vystupují příležitostně zejména v rámci akcí ve městě Batayporã a sousední Nova Andradina. Tančili ovšem i mimo hranice státu Mato Grosso do Sul, a to ve městě Nova Petrópolis ve státě Rio Grande do Sul, kde se mohli potkat s mladými tanečníky Bohmerlandtanzegruppe. V roce 2012 se Klenot představil na Mezinárodním krajanském festivale v Praze, kde zatančil české, moravské, ale i slovenské tance a představil ručně vyšívané kroje z Kyjova, Zlína, Prahy, Tábora, Chodska, Břeclavi, Strážnice, Valašska, ale i kroje slovenské – z Piešťan a z Detvy. Za svoje vystoupení získal na festivalu první místo. Mladí Brazilci tančili nejen v Praze, ale i v Jablonci nad Nisou a v Uherském Brodě. Oplatili tak návštěvu dvěma tanečním souborům, které vystupovaly v Bataypoře. Jedná se o taneční soubor Nisanka z Jablonce nad Nisou (červenec 2010) a taneční soubor Oldšava z Uherského Brodu (červenec 2012). Na česko-brazilskou spolupráci se navázalo i v roce 2016, kdy do Batayporã přijela etnografka a folklorní tanečnice Markéta Lukešová a její manžel Jaroslav, aby pomohli souboru připravit novou choreografii.

Velmi významnou událostí bylo otevření Honorárního konzulátu České republiky v Batayporã v roce 2016. Na pozici Honorárního konzula byl jmenován dr. Evandro Trachta, vnuk Jindřicha Trachty. Dr. Evandro Trachta je iniciátorem bohaté řady česko-brazilských aktivit v rovině kulturní i obchodní. Na jeho popud se mimo jiné realizovala i stavba kapličky pro repliku Pražského Jezulátka na pozemku Pamětního centra Jindřicha Trachty. Kopii sošky přivezl do Brazílie v roce 2013 arcibiskup Dominik Duka. Pražské Jezulátko se těší u Latinoameričanů velké oblibě. Kaplička byla slavnostně inaugurována 2.9.2017 a slouží jako poutní místo pro věřící Brazilce ze širokého okolí. První zářijovou sobotu se od toho roku každoročně koná Slavnost Pražského Jezulátka.

Slavnostní inaugurace kapličky pro repliku Pražského Jezulátka 2.9.2017
Foto ze slavností inaugurace kapličky

Blíže poznat osobu Jana Antonína Bati, vizionáře a hybatele kolonizace této části brazilského vnitrozemí, mohou čeští čtenáři díky jedinečné knize „S Baťou v džungli“ (nakladatelství Torst, Praha 2017), jejíž autorkou je v pořadí třetí učitelka češtiny v Bataypoře, spisovatelka, překladatelka a novinářka Markéta Pilátová. Hodiny češtiny probíhaly v CMJT a dále na dvou základních školách – škole Jana Antonína Bati a na škole Anízio Teixeira. Děti z prvně jmenované školy se zúčastnily mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice, kde získaly dvě čestná uznání. Markétini studenti si také dopisovali s českým malířem a básníkem Jakubem Hříbkem, který tvoří svá díla ústy (viz fotogalerie). Začíst se rovněž můžete do příběhů Čechů v Latinské Americe, publikace Domu zahraniční spolupráce obsahuje i vyprávění paní Dolores Ljiljany Baťa Arambasic a paní Leonidy do Amaral Trachta da Silva, jak je zachytila Markéta Pilátová.

Aktuální učitelka češtiny Kristýna Omastová přijela do Bataypory v koronavirovém roce 2020. Pandemie znemožnila prezenční výuku, o to více je však Kristýna aktivní v on-line výuce, na blogu a v pravidelných streamech o české kultuře (nejen) pro Brazilce.