Bataypořané vyrazili na výlet po turistických značkách